Sitemap

View the sitemap for this website below, with links to each of the pages and brief descriptions of what to find in each section

Products

1 Krone 1877 Kv 1+ 1 Krone 1877 Pent brukt kvalitet 1 Krone 1881 Kv 1/1- 1 Krone 1885 Kv 1/1- 1 Krone 1895 Kv 1+ 1 Krone 1908 Plate Kv 0/01 1 Krone 1908 Plate Kv 1, kanthakk 1 Krone 1913 Kv 1/1+, hakk 1 Krone 1917, 2 Stk i rekkefølge Kv 01 1 Krone 1925 Kv 0/01 1 Krone 1926 Kv 01 1 Krone 1938 Kv 0/01 1 Krone 1939 Kv 0 1 Krone 1939 Kv 0/01 1 Krone 1942 A London Kv 01 1 Krone 1943 E Kv 01 1 Krone 1943 F Kv 0/01 1 Krone 1948 L Kv 01 1 Krone 1948 M Kv 01 1 Krone 1949 Kv 0 1 Krone 1955 Kv 0/01 1 Krone 1956 Kv 0 1 Krone 1956 Kv 0/01 1 Krone 1958 Kv 0/01 1 Krone 1962 Kv 0 1 Krone 1965 Kv 0 1 Krone 1969 PRAKT 1 Krone 1970 PRAKT 1 Krone 1973 Kv 0 1 Krone 1974-1991 Komplett serie Kv 0 1 Krone 1992-1996 Komplett serie Kv 0 1 Krone 1997-2016 Komplett serie* kv 0 1 Mark 1716 Kv 1+, blankettfeil 1 Øre 1876 Kv 01 1 Øre 1876 Pent sirkulert 1 Øre 1877 Kv 1+ 1 Øre 1877 Pent sirkulert 1 Øre 1878 Kv 1+ 1 Øre 1878 Pent sirkulert 1 Øre 1884 Kv 0 1 Øre 1884 Kv 0/01 1 Øre 1884 Pent sirkulert 1 Øre 1889 Kv 01 1 Øre 1889 Pent sirkulert 1 Øre 1891 Pent sirkulert 1 Øre 1893 Pent sirkulert 1 Øre 1897 Pent sirkulert 1 Øre 1899 Pent sirkulert 1 Øre 1902 Kv 01 1 Øre 1902 Pent sirkulert 1 Øre 1906 Pent sirkulert 1 Øre 1907 Pent sirkulert 1 Øre 1908 Pent sirkulert 1 Øre 1910 Pent sirkulert 1 Øre 1911 Pent sirkulert 1 Øre 1912 Kv 1+/01 1 Øre 1912 Pent sirkulert 1 Øre 1913 Kv 0 1 Øre 1913 Pent sirkulert 1 Øre 1914 Pent sirkulert 1 Øre 1915 Pent sirkulert 1 Øre 1918 Pent sirkulert 1 Øre 1919 Kv 01 1 Øre 1919 Pent sirkulert 1 Øre 1920 Pent sirkulert 1 Øre 1921 Jern Pent sirkulert 1 Øre 1921 Kobber Pent sirkulert 1 Øre 1921K Kv 1+ 1 Øre 1923 Pent Brukt 1 Øre 1925 Kv 0 1 Øre 1927 Kv 1+ 1 Øre 1927 Pent Brukt 1 Øre 1928 Kv 0 1 Øre 1938 Kv 0 1 Øre 1949 Kv 0 1 Øre 1959 Kv 0 1 Oz 999 Australia Sydney OL 1 Skilling 1771 Kongsberg Kv 1/1+, kantskader 1 Skilling 1824 Kv 1-/2 1 Skilling 1832 Kv 1- 1 Skilling 1833 Kv 1+ 1 Speciedaler 1856 Kv g1+, lite kanthakk 1/2 Oz Rent gull Norge 1500 Kroner 1/2 Skilling 1867 Kv 01 1/2 Speciedaler 1850 Kv 1+, riss 10 Øre 1876 Pent brukt kvalitet 10 Øre 1883 Pent brukt kvalitet 10 Kroner 1910 Kv 01 10 Kroner 1910 Kv 01 (I) 10 Kroner 1918 G Kv 1/1+ 10 Kroner 1939 Y Kv 1/1+ 10 Kroner 1940 Æ Kv 1+ 10 Kroner 1943 C Kv 01 10 Kroner 1943 E Kv 1+ 10 Kroner 1945 D Kv 1/1+ 10 Kroner 1952 V Kv 1+ 10 Kroner 1952 X Kv 1/1+ 10 Kroner 1975 AH, 2 Stk. i rekkefølge Kv 0 10 øre 1875 Kv 01 10 Øre 1875 Kv 1+/01 10 Øre 1878 Pent brukt 10 Øre 1880 Kv 1/1+ 10 Øre 1880 Pent brukt 10 Øre 1882 Kv 01 10 Øre 1882 Kv 01 (I) 10 Øre 1882 Pent brukt 10 Øre 1892 Kv 01 10 Øre 1894 Kv 01 10 Øre 1899 Kv 01 10 Øre 1901 Kv 1+ 10 Øre 1903 Kv 01 10 Øre 1915 Kv 01 10 Øre 1917 Kv 0 10 Øre 1918 Kv 0 10 Øre 1920 Kv 0 10 Øre 1922 Kv 0 10 Øre 1922 Kv 01 10 Øre 1925 Kv 0 10 Øre 1927 Pent brukt 10 Øre 1937 Kv 0 10 Øre 1941 Kv 0 10 Øre 1945 Kv 0 10 Øre 1955 Kv 0 10 Øre 1974-1991 Komplett serie Kv 0 100 Gram Nederland 72% sølv 100 Gram Sverige 60% Sølv 100 Gram Sverige 80% Sølv 100 Kroner 1930 A Kv 1 100 Kroner 1943 C Kv 1+ 100 Kroner 1954 D Kv 01 100 Kroner 1956 E Kv 1+ 100 Kroner 1957 E Kv 1+/01 100 Kroner 1957 F Kv g 1+ 100 Kroner 1958 F Kv 01 100 Kroner 1961 H Kv 1+/01 100 Kroner 1962 I Kv 01 100 Kroner 1962-1970, 10 forskjellige Kv 1- til 1+ 100 Kroner 1969-1971, 4 Forskjellige Kv 1/1+ til 1+/01 100 Kroner 1977 F Kv 0 100 Kroner 2006, 5 Stk. i rekkefølge UNC 100 Kroner 2006, 8 Stk i rekkefølge UNC 1000 Kroner 1968 A Kv 1 2 Kroner 1878 Pent brukt 2 Kroner 1894 Kv 1/1+ 2 Kroner 1900 Kv 1/1+ 2 Kroner 1902 Kv 1+, liten kantskade 2 Kroner 1902 Kv 1+/01 2 Kroner 1904 Kv 1/1+ 2 Kroner 1904 Kv 1/1+ 2 Kroner 1907 Kv 0/01 2 Kroner 1907 Kv 0/01 2 Kroner 1908 Pent brukt 2 Kroner 1910 Pent brukt 2 Kroner 1912 Pent brukt 2 Kroner 1913 Pent brukt 2 Kroner 1914 Mor Norge Kv 0/01 2 Kroner 1914 Mor Norge Kv 0/01 2 Kroner 1914 Mor Norge Kv 0/01, svært pen 2 Kroner 1914 Mor Norge Kv 01 2 Kroner 1914 Pent brukt 2 Kroner 1915 Pent brukt 2 Kroner 1916 Pent brukt 2 Kroner 1917 Kv 0/01 2 Kroner 1917 Pent brukt 2 Kroner 1918 Kv 01 2 Kroner 1942 B Kv 0 2 Kroner 1945 E Kv 1+ 2 Kroner 1948 F Kv 1+ 2 Kroner 1949 G Kv 1+/01 2 Øre 1918 Kv 0/01, renset 2 Øre 1921 Kv 0 2 Øre 1923 pent brukt kvalitet 2 Øre 1928 Kv 0/01 2 Øre 1932 Kv 1+ 2 Øre 1935 Kv 0/01 2 Øre 1935 Kv 01 2 Øre 1948 Kv 0 2 Øre 1948 Kv 0 2 Øre 1958 Kv 0 2 Skilling 1742 Kv 1/1- 2 Skilling 1788 Kv 1+ 2 Skilling 1810 Kv 1+/01 2 Skilling 1842 Kv 1+ 20 Kroner 1994 Kv 0 20 Kroner 1994-2009 Komplett serie Kv 0 20 Kroner 1995 Kv 0 20 Kroner 1996 Kv 0 20 Kroner 1997 Kv 0 20 Kroner 1998 Kv 0 20 Kroner 2000 Kv 0 20 Kroner 2001 Kv 0 20 Kroner 2002 Kv 0 20 Kroner 2003 Kv 0 20 Kroner 2005 Kv 0 20 Kroner 2007 Kv 0 20 Kroner 2008 Kv 0 20 Kroner 2009 Kv 0 24 Skilling 1741 Kv 1/1- 24 Skilling 1760 Kv 1/1- 24 Skilling 1760 Kv 1/1+ 24 Skilling 1773 Kv 1/1- 25 Øre 1876 Pent brukt kvalitet 25 Kroner 1970 Sølv 25 Øre 1916 Kv 01 25 Øre 1917 Kv 01 25 Øre 1918/16 Kv 01 25 Øre 1919 Kv 0 25 Øre 1919 Kv 0/01 25 Øre 1927 Kv 0 25 Øre 1943 Kv 0 25 Øre 1957 Kv 0 25 Øre 1966 Kv 0 3 Skilling 1872 Kv 1+, stjerner 4 Skilling 1842 kv 1+ 400 gram rent sølv Sverige 40% Sølv 5 Kroner 1940 S Kv 1 5 Kroner 1949 E Kv 0 5 Kroner 1950 F Kv 01 5 Kroner 1951 F Kv 1 5 Kroner 1956 D, 3 Stk i rekkefølge Kv 01 5 Kroner 1963 L Kv g01 5 Kroner 1971 Kv 0 5 Øre 1875 Kv 1 5 Øre 1876 Kv 0 5 Øre 1907 Kv 1+ 5 Øre 1914 Kv 01 5 Øre 1917 Kv 1+ 5 Øre 1922 Kv 0/01 5 Øre 1928 Kv 0/01 5 Øre 1932 Kv 01 5 Øre 1938 Kv 0 5 Øre 1938 Kv 01 5 Øre 1940 Kv 0 5 Øre 1942 Kv 0 5 Øre 1944 Kv 0/01 5 Øre 1951 Kv 0 5 Øre 1951 Kv 0 (1) 50 Øre 1877 Pent brukt kvalitet 50 Kroner 1919 A Kv 1+/01 50 Kroner 1942 C Kv 1/1+ 50 Kroner 1942 C Kv 1/1+ - copy 50 Kroner 1944 C Kv 1+ 50 Kroner 1950 B Kv 1+ 50 Kroner 1960 D Kv 1 50 Kroner 1975 F Kv g01 50 Kroner 1984 Kv 0 50 Kroner 1995 Kv 0 50 Øre 1880 Kv 1/1- 50 Øre 1885 Kv 1, små riss 50 Øre 1895 Kv 1+ 50 Øre 1899 Kv 1+ 50 Øre 1923 Kv 01 50 Øre 1923 Kv 1+ 50 Øre 1926 Kv 0 50 Øre 1939 Kv 0/01 50 Øre 1941 Kv 01 50 Øre 1947 Kv 0 50 Øre 1954 Kv 01 50 Øre 1955 Kv 0 50 Øre 1966 Kv 0 50 Øre 1974-1990 Komplett serie Kv 0 50 Øre 1991-1996 Komplett serie Kv 0 50 Øre 1996-2011 Komplett serie* kv 0 500 Kroner 1975 A Kv g1+ 500 Kroner 1976 A Kv g1+ 500 Kroner 1996 Kv 0 8 Skilling 1783 Kv 1- 8 Skilling 1819 Kv 1+ Aldnerney Puffin 1 Oz 2019 BU Australia Kangaroo UNC 1 Oz Sølv Tube med 25 stk Batavia Duit 1808 Kv 0/01 Belgia 20 Francs 1875 Kv 0/01 Belgia 20 Francs gull 1865 BILLIG PORTO. 100 stk A-post Europa BILLIG PORTO. 100 stk A-post Verden BILLIG PORTO. 200 stk A-post BILLIG PORTO. Helark 70 kroners frimerker. Braunschweig-Wolfenbüttel 20 Mark 1875 A Kv 01 Brunswick-Luneburg 2/3 Thaler 1814 C Kv 01 Canada Maple Leaf 1 Oz Sølv Komplett samling 1988-2020 Danmark 1 Krone 1898 Kv 1+ Danmark 10 Kroner 1900 Kv 0/01 Danmark 10 Kroner 1900 Kv 0/01 Danmark 10 Kroner 1913 Kv 0/01 Danmark 2 Øre 1897 Kv 0/01 Danmark 2 Skilling 1603 Kv 1- Danmark 25 Øre 1918 Kv 0 Danmark 5 Øre 1890 Kv 1/1+ Danmark 8 Skilling 1701 Kv 01 Danzig 1 Pfennig 1929 Kv 0/01 Danzig 1 Pfennig 1929 Kv 01 Danzig 1 Pfennig 1930 Kv 0 Danzig 5 Gulden 1923 Kv 1+/01 Danzig 5 Pfennig 1928 Kv 01 England 1 Shilling 1914 Kv 0 England 1/2 Sovereign 1893 Kv 1 England 50 Pence 1994 Gull Proof England Crown 1891 Kv 1+ England Farthing 1891 Kv 0 England James I Shilling 1619-1625 Kv 1+, riss England Sovereign Proof Essequibo and Demerary 1 Stiver 1815 Kv 1+, riss Fiji $1 Taku 2012 1/2 Oz Sølv Finland 1 Penni 1871 Kv 1+ Finland 10 Pennia 1890 Kv 1+ Finland 100 Euro 2010 Proof Finland 1000 Markkaa 1999 Sibelius Proof Frankrike 10 Euro 2004 Proof Frankrike 20 Francs 1806 A Kv 1+ Frankrike 20 Francs 1818 A Kv 01 Frankrike 20 Francs 1851 A Kv 1+/01 Frankrike 20 Francs 1868 A Kv 01 Frankrike 20 Francs 1893 A Kv 01 Frankrike 5 Francs 1812 H Kv 1 Frankrike 5 Francs Gull 1860A Kv 1+ Guadeloupe Centime 1793 Kv 1+ Guatemala 1 Peso 1871R Kv 1+ Gull for 50.000,- Kun 2% over spotverdi.

Newsletter

Get the Latest Offers and News
back to top